GAYATAS – KESATRIA WANITA DAYAK KADAZAN


GAYATAS – KESATRIA WANITA DAYAK KADAZAN

Batu Gayatas

Batu Gayatas

Seringkali dalam cerita epic kepahlawanan Suku Dayak tidak hanya dibatasi oleh gender, tidak sedikit pula kaum wanita Dayak mengangkat senjata demi membele kehormatan kaumnya. Didalam budaya Dayak memang tidak mengenal permasalahan strata gender – semua memiliki hak dan tanggungjawab yang sama. Salah satu pahlawan yang dikenal kaum Sabah utamanya Dayak Kadazan adalah GAYATAS.

GAYATAS ini adalah seorang pemimpin wanita suku Dayak Kadazandusun Liwan di kawasan pergunungan Crocker. Setiap kali ia dan kelompoknya melakukan pengayauan (perburuan kepala) maka ia akan memberi tanda pada sebuah “menhir” atau tugu batu, jika dihitung di batu Gayatas ini terdapat sekitar 75 tanda yaang artinya ada kira-kira 75 pahlawan yang sudah dikalahkan dan dipenggal kepalanya. Cerita deitail tentang kepahlawanannya dan masa hidupnya tidak banyak diketahui.

Tabe

Jakarta 22/Nov/2014

 

 

Iklan